יום עיון - כלים לבניית מוכנות הארגון לחירום

כללי

מצב חירום הינו אירוע בעל עצימות גבוהה ומצריך חשיבה חדשנית, יצירתית ואינטגרטיבית (במיוחד כאשר שאר המערכות משותקות). יכולות אלו מושגות על ידי אימון ושימוש בכלים ייעודיים מיוחדים. הכשרה להתמודדות עם מצבי חירום מורכבים ומשברים ועמה, היכולת להסתגל במהירות לתנאים משתנים, חיונית ברמת הפרט, המנהל והארגון. התייחסות נכונה משפרת את הסיכוי להתמודד ולנהל את מצב החירום בדרך אפקטיבית וכתוצאה מכך להציל חיים, לחסוך זמן ומשאבים ולמנוע התדרדרות למשבר מתמשך.

נושאים

 

  • מצבי ואירועי חירום - מאפיינים ייחודיים
  • מדוע חשוב להכין את הארגון לאירועי חירום
  • סקירה וניתוח מקרי בוחן
  • מהי מוכנות לחירום?
  • בניית תוכנית מוכנות לחירום שיטות, כלים ומודלים מתקדמים להטמעה וליווי הארגון לאירועי חירום

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

אופן העברה

היום ישלב הרצאות פרונטאליות יחד עם התנסות אקטיבית, זאת תוך שימוש בניסיונם של המשתתפים.