יום עיון- יסודות תורת הבטיחות

מטרות

ארגון הבטיחות והגהות בעבודה

נושאים

- מבוא .
- נתונים סטטיסטיים .
- מהי תאונת עבודה וכיצד נוצרת .
- מה הוא סיכון או מפגע .
- סוגי תאונות .
- הגורם האנושי .
- סטטיסטיקה וחוקיות בתאונות .
- בטיחות הגורם האנושי המכאני .

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל