יום עיון- וועדת בטיחות

נושאים

- מהי וועדה .
- הקמת וועדת בטיחות .
- מינוי נציגי וועדה .
- מינוי נציגי הוועדה .
- נאמני בטיחות .
- סדרי עבודתה של וועדת הבטיחות .
- חקירת תאונות ואופן רישום דוחות ( אירוע ופציעה )
- נקיטת אמצעים משמעתיים על פגיעה או אי מילוי כללי הבטיחות .

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל