יום עיון - הצגת נושא ואסרטיביות ניהולית

כללי

מנהלים נדרשים לתפקד בצורה יעילה ואפקטיבית, בסביבה דינאמית ומשתנה ולהניע את עובדיהם למימוש מטרות שנקבעו ומיצוי יכולתם המקצועית והאישית. כל זאת, תוך דאגה לעובד, הבנת צרכיו וציפיותיו כחלק מאחריותם כמפקדים וכמנהלים.

בכדי לבצע זאת, נדרש מנהל לתת מענה למספר היבטים הקשורים לעיסוקו המקצועי, וכן (ולעיתים באופן משמעותי), לכישוריו ,מיומנויותיו והתנהגויותיו הניהוליות, המשמשות אותו כמנהל משימות ומנהל עובדים בעבודתו השוטפת.

מטרות

המנהלים, יוכשרו ויתנסו בהפעלת מיומנויות וכלים ניהוליים, הנחוצים למנהל בעבודתו עם עובדיו, מנהלים הכפופים אליו ועמיתים על פי ממשקי העבודה.בדגש על היבטים של תקשורת בין אישית ואסרטיביות ניהולית לצורך העברת מסרים.

נושאים

  • הצגת נושא יעילה ואפקטיבית.
  • תכנון המטרות העיקריות ,ההערכות לקראת הצגת הנושא .
  • הצגה בפועל של הנושא הרלוונטי.
  • אפקט הרושם הראשוני, משמעותה של פתיחה, אופן בניית רצף הגיוני וברור, סיום וסיכום.
  • נקודות לתשומת לב בהיבטים של תקשורת בינאישית מילולית ובלתי מילולית.
  • אופן בניית מצגת איכותית.
  • העברת תדריך  - כללי עשה ואל תעשה במהלך העברה.
  • משמעותו של התדריך בהיבטי "ההצהרה הניהולית".
  • השימוש בתדריך כאמצעי להעברת מסרים מקצועיים וניהוליים.
  • איך להעביר תדריך יעיל ואפקטיבי.

 

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל