יום עיון- הנעת עובדים,שימור עובדים ויצירת מוטיבציה

כללי

מנהלים נדרשים לתפקד בצורה יעילה ואפקטיבית, בסביבה דינאמית ומשתנה ולהניע את עובדיהם למימוש מטרות שנקבעו ומיצוי יכולתם המקצועית והאישית. כל זאת, תוך דאגה לעובד, הבנת צרכיו וציפיותיו כחלק מאחריותם כמפקדים וכמנהלים.
בכדי לבצע זאת, נדרש מנהל לתת מענה למספר היבטים הקשורים לעיסוקו המקצועי, וכן (ולעיתים באופן משמעותי), לכישוריו ,מיומנויותיו והתנהגויותיו הניהוליות, המשמשות אותו כמנהל משימות ומנהל עובדים בעבודתו השוטפת.

מטרות

• איתור גורמי השחיקה במקום העבודה המשפיעים על תפקודם של עובדים ומנהלים ובחירת המענים המקצועיים והניהוליים הנדרשים להקטנתם.
• המשתתפים, יילמדו, ויתנסו בהפעלת מספר מיומנויות ניהוליות, אישיות ובין אישיות, הנדרשות לצורך הנעת העובדים והגברת המוטיבציה שלהם במקום העבודה.
• חידוד המודעות לאופן הטיפול במשאב האנושי, בהיבטי הצורך ביצירת גורמי מוטיבציה והנעה במטרה לקדם מחויבות והזדהות ארגונית ארוכת טווח.

נושאים

א. ניהול עובדים וחשיבה ניהולית. איך ניתן להניע עובדים, איך להגביר את רמת שביעות הרצון והמוטיבציה, מה משפיע ודוחף את העובדים למצוינות אישית ואיך אני כמנהל יכול לגרום לדברים לקרות. (שימוש במודלים שונים לצורך הסבר וביצוע תרגילים לצורך התנסות אישית).
ב. מהות הקשר שבין התנהגות ניהולית הבאה לביטוי באופן תפיסת העובד במקום העבודה ובין ירידה או עלייה בגורמי ההנעה והמוטיבציה.
ג. הקשר שבין ניהול ומנהיגות במאפייניה השונים והשפעתו הישירה על מערכת היחסים והזיקה שבין המנהל ועובדיו בהיבטים של יצירת הזדהות ומחויבות ארגונית.
ד. מנהלים את המנהלים. איך מקדמים את המנהלים הכפופים לי. מה התפישה הרצויה בפיתוח מנהלים, איך בונים צוות ניהולי בעל משמעות, מבלי להפריע למנהלים לנהל ?

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל