יום עיון- הכרת המוסדות והתפקידים העוסקים בבטיחות וגהות

נושאים

- מבוא.
- מכון התקנים.
- אגף הפיקוח על העבודה .
- סמכויות מפקח עבודה .
- סמכויות ממונה על הבטיחות
- סמכויות נאמן הבטיחות.
- צו בטיחות וצו שיפור .
- עונשין וקנס מנהלי מהו ?
- מפרטי התקן ומטרות .

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל