יום עיון- הובלת שינויים וניהולם

כללי

מנהלים נדרשים לתפקד בצורה יעילה ואפקטיבית, בסביבה דינאמית ומשתנה ולהניע את עובדיהם למימוש מטרות שנקבעו ומיצוי יכולתם המקצועית והאישית. כל זאת, תוך דאגה לעובד, הבנת צרכיו וציפיותיו כחלק מאחריותם כמפקדים וכמנהלים.
בכדי לבצע זאת, נדרש מנהל לתת מענה למספר היבטים הקשורים לעיסוקו המקצועי, וכן (ולעיתים באופן משמעותי), לכישוריו ,מיומנויותיו והתנהגויותיו הניהוליות, המשמשות אותו כמנהל משימות ומנהל עובדים בעבודתו השוטפת.

מטרות

• הבנת החשיבות ביכולות האישיות להנעת שינויים נדרשים.
• ניצול טקטיקות לאבחון הצורך בביצוע שינוי בהיבט המקצועי והארגוני.
• פיתוח מיומנויות ניהול מקצועיות בתחום הובלת השינויים בארגון.

נושאים

א. מהו שינוי, מדוע קיים צורך/רצון בשינוי ? סוגים ורמות שונות בשינוי. הבדלים עיקריים בין שינוי מתוכנן ושינוי כפוי.
ב. סיכויים וסיכונים בתהליך השינוי.
ג. שלבים וטכניקות עיקריות בהובלת שינוי מקצועי או אישי.
ד. דרכים להכנסת שינויים בארגון/ יחידה/צוות, יתרונות וחסרונות.
ה. מיהם השותפים העיקריים בתהליך של שינוי ומה אחריותו של כל אחד מהם בתהליך?
ו. מהם השפעותיו של השינוי ומדוע רבות ההתנגדויות הקיימות בעת העלאת הצורך או ניהולו? ניתוח הכוחות הפועלים בעת ניהול שינוי.
ז. תפקידו של המנהל בניהול השינוי, הובלתו והשפעתו על הצלחת תהליך השינוי.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל