יום עיון - דילמות ניהול במצבי חוסר וודאות

כללי

יום עיון זה יתמקד בדילמות ניהול שונות הנוגעות במצבי חוסר וודאות ועומדות במרכז תפקיד מנהל הביטחון בחירום ובסביבות מורכבות. היום ישלב הנחיה פרונטאלית עם סימולציות מאתגרות (פיזיות ו/או מנטאליות שמותאמות לכולם) אשר יחשפו את המשתתפים לעבודה בסיטואציות מוכרות ושאינן מוכרות ויתכללו את המסרים ומטרות יום העיון למציאות הארגונית והמבצעית של המשתתפים.

מטרות

יום העיון יספק כלים מעשיים ואפקטיביים לשיפור יכולת קבלת החלטות וניהול במצבי חוסר וודאות והקניית דרכי התמודדות יעילות עם דילמות פיקודיות וניהוליות שונות. כמו כן, המתודות בהן נשתמש יאפשרו שיקוף דרכי ההתמודדות הטבעיות של המשתתפים במצבי ניהול שונים ומורכבים אשר יחשוף בפניהם טכניקות התמודדות שונות ויאפשר למידה יעילה של מודלים ודרכי פעולה שונות. דגש יינתן על מציאת פתרונות "מחוץ לקופסא" וניתוח מצבים

נושאים

  • תפקיד ומקום המנהל, סגנונות ניהול וראייה מרחבית.
  • פתרון דילמות ניהוליות ופיקודיות תחת תנאי הכבדה שונים בדגש על חוסר וודאות
  • החשיבות ביצירת תקשורת אפקטיבית ככלי להנעה
  • תקשורת אפקטיבית במצבי עמימות, רתימת עובדים ועבודה בין ממשקים.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, קציני ביטחון

אופן העברה

היום ישלב הנחיה פרונטאלית עם סימולציות מאתגרות

מרצים וסגל