חוק ומשפט-סדנא מעשית לשימוש בסמכויות

כללי

כולם שמעו את התיאוריה אודות הפעלת סמכויות מאבטח ועדיין, יש פער גדול בין התיאוריה למציאות בשטח.

מטרות

לימוד התיאוריה ותרגול הפרקטיקה בסימולציות.

נושאים

בסנדא ייחודית זו נתרגם את התיאוריה למציאות – לאחר חזרה מהירה על נושא הסמכויות נתרגל בצורה מעשית, בסימולציות אינטראקטיביות, שימוש נכון בסמכויות לפי החוק.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל