תקפות ומהימנות בדיקת הפוליגרף וקבילותה במערכת המשפט

מכשיר הפוליגרף משמש כלי חשוב ותומך החלטה בעבודתו של מנהל הביטחון . השימוש במכשיר זה הפך באחרונה לשכיח יותר מבעבר בהתייחסותנו הן לחקירות פליליות והן בחקירות אזרחיות / חשיפת גניבות ,מעילות וכדומה. לא פעם ברגע ההכרעה ,כאשר מנהל האבטחה מגיש את המלצותיו לאור הבדיקה יידרש לענות על השאלה : אתה בטוח שזה מהימן ? יש

לבדיקה זו תקיפות ? בכתבה שלפניכם ינסה רונן ביהם , חוקר ומומחה פוליגרף לענות לשאלות אלו.

מכשיר הפוליגרף משמש כלי חשוב ותומך החלטה הן בחקירות פליליות והן בחקירות אזרחיות / חשיפת גניבות ומעילות או טענות של מילה נגד מילה וכו' . בדיקת הפוליגרף משמשת גם ככלי נפוץ למיון מועמדים לעבודה בתפקידים רגישים המצריכים מידה רבה של מהימנות ויושר אישי כאשר ישראל ,הינה אחת מהמדינות המובילות בעולם בכמות בדיקות הפוליגרף המתבצעות בה מדי שנה.
אשר לקבילות ממצאי הפוליגרף במערכת המשפט הישראלית ראוי להתייחס לשני אפיקים שונים. הראשון המשפט הפלילי והשני המשפט האזרחי . במשפט הפלילי נעשה שימוש בפוליגרף בהליכים שונים כגון טיעונים להארכת מעצרו של חשוד ובבדיקות לצורך אימות גרסתם של חשודים ולא לצורך הגשת ממצאיו כראיה. כדוגמה לכך ניתן לראות במקרה האחרון בו דבר מעצרם של הורים אשר נחשדו בגרימת מותו של בנם התינוק לוותה בבדיקות פוליגרף .
במשפט האזרחי ניתן להגיש ממצאי בדיקת פוליגרף לבית המשפט לצורך הכרעה בסוגיית התביעה וזאת בהתקיים שני תנאים מנחים : ראשית – שני הצדדים צריכים להסכים מראש כי ממצאי בדיקת הפוליגרף יחייבו אותם לכל דבר ועניין ועל סמך ממצאי הבדיקה תוכרע המחלוקת ביניהם . שנית – על ממצאי הבדיקה להיות ברורים ומובהקים .
מדוגמאות אלו אנו למדים כי השימוש במכשיר הפוליגרף אכן שכיח לנושאים רבים ומגובנים וע"י רב גופי האכיפה והמודיעין המעידים כי גופים אלו מצאו את מכשיר הפוליגרף יעיל ומהימן. אך שימוש נרחב זה אינו בהכרח יכול לשמש ככלי גם בגופים אזרחיים. אחת הסוגיות העיקריות אשר עולות בהקשר של בדיקות הפוליגרף באזרחות קשורה בטענה לפגיעה בזכויות חוקיות וחוקתיות של עובדים.
בפס"ד אוניברסיטת תל אביב נגד ההסתדרות הכללית, שהינו פסק דין תקדימי לעניין בדיקות התאמה של עובדים , נקבע כי על מנת שמעביד יהיה רשאי להעמיד עובד או מועמד לעבודה בבדיקה כל-שהיא , יש צורך כי הבדיקה תוכר כמהימנה וכתקפה. אי לכך יש לשאול תחילה מה היא מהימנות ותכפות?

מהימנות היא מידת היציבות בתוצאות המדידה המתקבלות בבדיקות חוזרות ונישנות. דהיינו , שיטת בדיקה תהיה מהימנה אם וכאשר בדיקות חוזרות ונשנות של אותו הנבדק יניבו תוצאות דומות. מדידה היא תקפה כאשר היא משקפת במדויק את האפיון שאותו נועדה למדוד - מידת ההתאמה בין המדידה לבין מה שהיא אמורה למדוד. דהיינו , בחינת השאלה באיזו מידה ממלאת הבדיקה את יעודה.
תקפות בדיקת הפוליגרף:
מאחר שלחקירה של התנהגות בלתי הולמת של עובדים יש , לפחות לכאורה , אופי המזכיר אירועים הנחקרים בחקירה פלילית איעזר לשם הדיון בתקפות בדיקת הפוליגרף במחקרים כלליים שנערכו בנושא ואשר בחנו את תקפותה של בדיקת הפוליגרף בשיטת שאלות הביקורת (השב"ק) CQT.
נתונים באחוזים שהתקבלו במחקרים שנערכו : הסטטיסטיקה אשר הוצגה ע"י מבצעי המחקרים בנושא בדיקת הפוליגרף בשיטת שאלות הביקורת מעלה כי שיעור ההצלחה של הבדיקה באבחון שקר אצל הנבדקים הנו גבוה ביותר . רסקין למשל , קובע ש-95% מהנבדקים האשמים מתגלים ככאלה בבדיקה וכי 85% מהנבדקים ה"חפים" מתגלים ככאלה בבדיקה . בדומה לכך , ד"ר ברלנד , שותפו של רסקין למחקר , היה בדעה שאם מכשיר הפוליגרף מופעל עיי בודק בצורה הנכונה ולבודק יש את הכישורים הנדרשים אזי הדיוק של תוצאות הבדיקה מגיע לשיעור של בין 80% ל 95% .
יש לציין בהקשר זה גם את דו"ח המשרד להערכה טכנולוגית של הקונגרס האמריקאי ( להלן : OTA ) שערך בשנת 1983 סקירה של עשרות מחקרים אשר לתקפות בדיקת הפוליגרף ומצא ראיה משמעותית לתקפות בדיקת הפוליגרף בתחומים של חקירות פליליות .
ישנם כמובן מספר גורמים אשר יכולים להשפיע על דיוקה של בדיקת הפוליגרף . אחד הגורמים העיקריים לכך הוא יכולתו , לפחות הלכאורית , של נבדק לנסות לשבש את הבדיקה ולנסות "לרמות את המכשיר" . בשפה המקצועית ניסיונות השיבוש האלה נקראיםCOUNTER MEASURES ובודק הפוליגרף ככל שניסיונו רב יותר- מסוגל לאתרם ולהתמודד עמם טוב יותר .
בודק פוליגרף מנוסה נדרש לזהות ולטפל בגורמים משתנים נוספים אשר עלולים להשפיע על התגובות הפיסיולוגיות והפסיכולוגיות של הנבדק בפוליגרף: ריגוש הפחד הנו למעשה הפחד מפני חשיפת השקר על ידי הנבדק דובר האמת והפחד מפני שקר שגוי עיי דובר האמת . ריגוש הפחד מפעיל למעשה את המארג הפסיכולוגי אשר מכוון את הנבדק לתשומת לב סלקטיבית ומתרכז באיום המיידי הגדול מכולם.על הבודק לאבחן ולנטרל רגשי אשמה אשר נוצרו אצל הנבדק כתוצאה ממעשה המנוגד לערכים מסורת או חינוך , קונפליקט פנימי אצל הנבדק היוצר חוסר איזון תפיסתי , קונפליקט בין הרצון למתן הודאה עקב תחושת האשם ויצר הקיום העצמי , תקווה לאמת שגויה על ידי הנבדק דובר השקר וחשש מפני שקר שגוי על ידי הנבדק דובר האמת , תחושת אשם כתוצאה מאחריות כושלת אצל דובר האמת , רגשי כעס על המעמד המאולץ, תחושת הפתעה במעמד המביך והמשפיל , ריגוש בשחזור העבירה ו/או שחזור המעשה הטראומטי אצל נבדק דובר אמת בעת בדיקתו של קורבן הפשע למשל כגון קרבן אונס וכו'.
גורמים משתנים נוספים העלולים לשבש את הבדיקה הם : רעש חיצוני או פנימי , שינויים במיקום השאלה בצ'ארט , שינוי בטון הדיבור של הבודק , תגובות קיצוניות בצ'ארט הראשון , תגובות קיצוניות לשאלה הראשונה בצ'ארט הראשון , השאלה הרלוונטית הראשונה , שאלת הקרבה (SR ) , שינוי בלחץ כרית לחץ הדם .
הבודק צריך להיות ערני ומודע לגורמים נוספים שעליו לאבחן עוד בשלב הראיון המוקדם (PRETEST) והשיחה שלפני הבדיקה : עליו להיות ער לקיומן של ציפיות כלשהן אצל הנבדק , לשים לב לריגושים שיכולים להפעיל את המערכת הפראסימפטתית ובכך להפריע לתגובות הסימפטטיות ובכך לשבש את הבדיקה כגון קיומם של רגשי מועקה נפשית או רגשי צער עמוק אצל הנבדק ( כמו במקרים של אבל משפחתי וכו ' ) .
ישנן תרופות המשפיעות על הגברת או הפחתת התגובות של הנבדק ואשר עשויות לשבש בשל כך את הבדיקה והן סמים מעוררים , סמים מדכאים , בטא בלוקרס . הבודק צריך לקחת בחשבון כי גם גורמים נוספים כמו רגש אחריות וכן חשש מפגיעה במעמד החברתי , מחלות נשימה או לב , מעורבות עורכי דין בבדיקה , כמו כן ראוי לציין כי גם היפנוזה וכן ביופידבק - יכולים אף הם להשפיע על הבדיקה .
לסיכומו של עניין ניתן להיאמר כי מכשיר הפוליגרף כשהוא מופעל על ידי בודק מנוסה הנו על פי המחקרים שנעשו – בעל יכולת גבוהה ביותר לזיהוי אמירת שקר אצל הנבדק . בבדיקות למיון מועמדים לעבודה למשל – אין בנמצא כיום כלי אחר המתקרב ליכולתו של הפוליגרף לבדיקת אמיתות המידע הנמסר ע"י המועמד אשר לעברו התעסוקתי .
כפי שצויין ,ישנה חשיבות רבה לנסיונו המקצועי של הבודק ולהכשרתו– לכן כשמעוניינים לבצע בדיקת פוליגרף רצוי ומומלץ לפנות לבודק פוליגרף החבר באחד משני האיגודים המקצועיים הקיימים בארץ : אגוד ישראלי לבודקי פוליגרף ממוחשב / אגוד בודקי הפוליגרף בישראל . האיגודים המקצועיים הנ"ל מקבלים לשורותיהם רק בודקים העומדים בסטנדרטים מקצועיים מחמירים ואף מקיימים השתלמויות מקצועיות לבודקי הפוליגרף החברים בהם .

 

נכתב על ידי רונן ביהם, מנכ"ל ובעלים של החברות- "ביהם רונן חקירות ייעוץ בטחוני ופוליגרף בע"מ"
ו"ביהם רונן חברה לחקירות", הפועלות במשולב ומספקות שירותי קב"ט וניהול בטחון במיקור חוץ ,
שירותי חקירות פרטיות ושירותי פוליגרף

אבטחה דיני עבודה חוק ומשפט באבטחה חקירה ותחקור חקירות ופוליגרף טכנולוגיה באבטחה מהימנות