הכשרת מאבטחים: "סכין בין השיניים" או "סינון, איתור ובידוק מקדים"?

תאריך פרסום: 
21/05/2013

בבתקופה האחרונה נשמעים בקהילת העוסקים באבטחה קולות הקוראים להסיט משאבי הכשרה מתחום "הלחימה" לתחום "האבטחה המונעת"' קרי; בידוק, סינון ואיתור חשודים, וזאת עקב "שינויים באיום הייחוס הכללי..." ר"ל: מעבר מאיום פח"ע לאיום של פשיעה ואלימות. עולה אפוא השאלה היכן מצויה נקודת האיזון בין שני התחומים בתהליך ההכשרה? והאם הפתרון של "או -או" הוא האופציה היחידה?

עמ"ט פרופיל המאבטח שהובילה משטרת ישראל בשנים 2003-2004 (ושעבדכם הנאמן עמד בראש הצוות), הגדירה שלושה מסלולי הכשרה למאבטחים (חמושים ושאינם) בשני תחומי פעילות עיקריים: "אבטחה מונעת" - כלל הפעולות למניעת/צמצום יכולת היריב להתארגן ולפגע בטווח המסכן את המתקן, "תגובה/לחימה" - כלל הפעולות לסיכול/צמצום נזק הפיגוע לאחר תחילתו.
העבודה השאירה לשיקול דעת המנב"ט לבחור בין מאבטח ורסטילי (גם בודק וגם חמוש) או הקמת שתי יחידות משנה של מאבטחים חמושים ובודקים (אופציה מומלצת מבחינה מקצועית ואף כלכלית בהינתן הבדלי עלויות ההכשרה בין שני התפקידים ובהנחה שתקן כח האדם קבוע).
לאחרונה, עקב "שינויים באיום הייחוס הכללי..." ר"ל: מעבר מאיום פח"ע לאיום של פשיעה ואלימות, ישנה קריאה להסטת משאבי הכשרה מתחום "הלחימה" לתחום "האבטחה המונעת". נשאלת השאלה היכן מצויה נקודת האיזון בין שני התחומים בתהליך ההכשרה? והאם הפתרון של "או- או" הוא האופציה היחידה?

 

תהליך ניתוח העיסוק לקביעת צרכי הכשרה לתפקיד, נראה סכמטית כך:
הגדרת המשימה/תפקיד - ניתוח המשימה למטלות משנה -  הגדרת המיומנויות הנדרשות לכל מטלה - הגדרת אופן ההכשרה ותכניה, לכל מיומנות (כולל משך הזמן) = קורס מקצועי מותאם. ( התהליך מתייחס גם לסביבה התפעולית של העובד ).


בניתוח העיסוק, מהות המוצר/שירות שהעובד אמור להפיק, מגדירה את המיומנויות הנדרשות ותוכן ההכשרה המקצועית לה הוא נדרש וזאת לפי נוסחה בסיסית כדלקמן:

יכולת ונתונים אישיים + הכשרה מקצועית = מיומנות נדרשת

 

התובנה מנוסחה זו היא: כי בהינתן שמרכיב ה"מיומנות הנדרשת" הינו קבוע, הרי שמשתני ה"יכולת האישית" ו"הכשרה מקצועית" מקיימים ביניהם יחסי גומלין הפוכים ("סכום אפס") .
מכאן, שכל אמירה / החלטה הגורסת רידוד הדרישות לגבי נתוניו האישיים של מועמד, ו/או רידוד תוכן והיקף ההכשרה המקצועית, מבלי להוריד בהתאמה את רף המיומנויות הנדרשות, הינה בעייתית בעליל.
דומה הדבר לפס ייצור של מכוניות, אליו מכניסים חומרי גלם ושיטות ייצור של "סוסיתא" ומצפים במפגיע כי בסוף תצא לנו מכונית "רולס רויס" ...
"איום", "רמת איום" ו-"איום הייחוס"
טעות שכיחה נוספת הגורמת להטיה בדיון על נושא זה, היא השימוש הלא נכון במושגים "איום", "רמת איום" ו"איום הייחוס". גם אם בשלושתם מופיעה המילה "איום" הרי שמובנם והקשרם המקצועי שונים זה מזה. בעוד ש"איום" ו"רמת איום" הינם משתנים בלתי תלויים המוגדרים ע"י הגורם המודיעיני, הרי ש"איום הייחוס", שהוא אבן הראשה בתכנון המענה המבצעי, הוא החלטה מודעת המתקבלת ע"י "הקברניט" במסגרת ניהול הסיכונים המתחייב. כאמור בסכמה לעיל, מה שמכתיב את תוכן ההכשרה היא מהות המוצר, ובעולם האבטחה- יכולת המאבטח לתת מענה לאיום מוגדר. כלומר, רק מהות האיום , על רקע הסביבה התפעולית בה פועל המאבטח, היא הנותנת בהגדרת נושאי הכשרתו.
הניסיון להתבסס על שינויים ברמת האיום ו/או איום הייחוס, כמחוללי שינוי נדרש בתכני הכשרת המאבטחים, מוטעה. דומה הדבר לנגר שהוכשר לייצר כורסאות בעיצוב ייחודי. האם העובדה כי לקוח הזמין שני פריטים התחרט והזמין מאתיים, מכתיבה את תכני הכשרתו? התשובה היא: כמובן לא! אין ספק כי בעל הנגריה יעסיק נגרים נוספים באותה כשירות כדי לעמוד בלו"ז האספקה. כלומר "רמת איום" היא נתון היכול להכתיב היקף ותמהיל כ"א המוצב מול איום/איומים אבל לא תכני הכשרה.
אני מניח כי הקריאות לשינוי בהכשרה כאמור נובעות מההפוגה המתמשכת באירועי הטרור בישראל ונכונה הגישה להערכת מצב מעודכנת. אבל בבדיקה גיאוגרפית שביצעתי לאחרונה לא גיליתי שמדינת ישראל עברה ל"שכונה" הקרובה לשוויץ... ההפוגה הזו היא זמנית והסימנים לכך מתרבים. הסטת משאבים וקשב חלקית, כן! התנתקות מוחלטת מאיום הפח"ע, לחלוטין לא!
גם בתחום הפלילי ישנם איומים חמורים על שלום הציבור המחייבים מערך אבטחה אפקטיבי ובעל יכולות גם בתחום הלחימה (אגב: מתחייב ניתוח מלא ומקצועי שלהם לצורך הגדרת המענה הנדרש ולא העתקה אוטומטית של תהליך מקצועי שנעשה בראייה פח"עית טהורה).
לסיכום ומתוך ראייה מפוכחת של המציאות, הפתרון המקצועי המיטבי מול השינוי בתמונת האיומים לעת הזו, ובהתבסס על אופיו הנוכחי של מערך האבטחה האזרחי, אינו טמון בשינוי תכניות ההכשרה כי אם בהיקף ותמהיל כח האדם מול המשימות (יותר בודקים מוכשרים על חשבון צמצום היקף המאבטחים החמושים, ללא שינוי בהכשרתם). לשיטתי, בברירה בין "דֶבֶר" ל"חולירע", עדיף פחות מאבטחים אבל בהכשרה מתאימה, על פני יותר מאבטחים בהכשרת "חסר" מודעת.

 

הכותבהנו לשעבר מפקד יח'המעברים עוטף י-ם.במסגרת שירותו במשטרת ישראל שימש בתפקידי רמ"ד שונים, כר' צוות "פרופיל המאבטח" ור' צוות גיבוש קורס מנב"טים מונחי מ"י. בעל תואר ראשון במדעי החברה, היסטוריה כללית ןלימודי מזה"ת.

אבטחה חוק ומשפט באבטחה מהימנות מערכי אבטחה ניהול כללי