האם התחקיר הביטחוני הוא מקצוע שניתן לרכוש וללמוד או שזו אומנות התלויה בכריזמה ובכישרון בלבד?

תאריך פרסום: 
20/05/2013

בארגונים רבים משמש מנהל הביטחון בתפקיד "מתחקר ביטחוני" אשר אמור לתת אישור או להמליץ שלא להעסיק אדם בשל עברו או התנהגותו הנוכחית אשר לדעת מנהל הביטחון עלולה להשפיע או להעיד על התנהגות עתידית אשר תפגע בארגון. ברוב הארגונים הפועלים תחת "חוק רישוי עסקים" ובאלו שאינם מונחים כלל, אין בידי מנהל הביטחון את ההכשרה והכלים וודאי לא את ההסמכה לבצע פעולה זו החורצת גורלם של אנשים.

ראיון העבודה הינו למעשה שיחה בין מעסיק לבין מועמד לעבודה, שבמהלכה נבחנת התאמת המועמד למשרה הדורשת איוש. במהלך הראיון מברר המעסיק את מידת התאמתו של המועמד לתפקיד והמועמד בוחן את התאמת המשרה לכישוריו ולרצונותיו.

ראיון העבודה מבוצע לרוב ע"י אנשי משאבי האנוש שרבים מהם עברו הכשרה במסגרת סדנאות לקיום ראיונות עבודה. בעזרת שימוש מושכל בטכניקות הצגת השאלות יכול המראיין לתהות על כישורי המועמד. לעיתים נעזרים מבצעי ראיונות העבודה בכלי-מיון של מכוני התאמה, שונים, המספקים מבחני התאמה, משחקי תפקידים וסימולציות המתאימות לדרישות התפקיד.

התחקיר הביטחוני הינה שכבה נוספת בכלי המיון ומתייחסת למידת אמינותו ומהימנותו של המועמד תוך ניסיון לאמת פרטים שמסר ולחשוף פרטים שהסתיר.
התחקיר הביטחוני מבוצע לעיתים רבות ע"י קצין - ביטחון צעיר וחסר ניסיון בעוד שאת ראיון הקבלה מבצע מנהל שצבר מיומנויות ראיון ועושה שימוש בכלי פיתוח נוספים.
עובדה זו עומדת בניגוד לצורך בניהול סיכונים מחושב בארגון/חברה הקולטים עובדים חדשים לשירותיהם.
הסיכון שבקבלת עובד לא מתאים ובעל כישורים נמוכים זניח לעומת רמת הנזק הצפויה מקבלת גורם פלילי הנכנס למערכת או עובד שהסתיר עבירות שביצע במקומות עבודה קודמים ועלול לפגוע במקום העבודה החדש גם ברמה הרחבה של מרקם יחסי העבודה וטוהר המידות.

דרכים לחיזוק "התחקיר הביטחוני" - פתרונות אפשריים

התחקיר הביטחוני הוא יותר אומנות מאשר מדע מדויק אולם גם באומנות יש טכניקה וכללים הניתנים ללמידה.
שיפור וטיוב מיומנויות "התחקיר הביטחוני" הינם נדבך ראשון והכרחי שנותן לקב"ט כלים בתחומים רבים, בהם: היכולת לקרוא את השפה הלא מילולית של המועמד, טכניקה להצגת שאלות, היכולת לאתר אמת/שקר בגרסת המועמד, ועוד כישורים ומיומנויות אלו נלמדים בקורסים יעודיים ובימי עיון הזמינים היום למנהלי הביטחון. מס' ימי עיון יעודיים לנושא זה מוצעים היום ע"י מחלקת ימי העיון של "מכללת פלגים", בהם מרצים מיטב המומחים בתחום החקירות והתשאול אשר חלקם הגדול הינם בוגרי המערך הממלכתי ומשטרת ישראל המלמדים דרך קבע במכללות למנהלי אבטחה. לפרטים: www.plagin.net

מיפוי גורמי הסיכון האנושיים במקום העבודה
השלב הראשון - בהליך זה הינו מיפוי גורמי הסיכון האנושיים במקום העבודה שהינו בפועל "סקר סיכונים" לכל דבר ועניין. הסקר ימפה את התפקידים המוגדרים כרגישים אשר מאפשרים פגיעה קשה בארגון. מתמיינים לתפקידים רגישים אלו מן הראוי שיעברו סינון קפדני יותר מהאחרים הן לפני כניסתם למערכת והן במהלך עבודתם.

השלב השני - המתבקש הוא "פק"מ האבטחה" - חומת האש האנושית, אותה תוכנית, אמצעים ונהלי עבודה אשר יקבעו מהם השלבים והדרכים בהם יתוחקר כל עובד בהתאם לסקר הרגישות שבוצע.
טוב אם סקר סיכונים וקביעת רמת ודרכי התחקור ייקבעו ע"י גורמי חוץ החפים מכל אינטרס פנים ארגוני, נקיים מ"הפוליטיקה הארגונית" והיכולים להניח פסים איתנים ומוצקים "לחומת האש האנושית" במקום העבודה.

השלב השלישי - הינו ביצוע התחקירים הנדרשים. כפי שהדגשתי, נושא זה הינו מורכב ורגיש ורצוי שמנהל ביטחון שאינו מיומן יסתייע בתחילת דרכו בליווי של אנשי מקצוע שיסייעו ויתנו משוב לעבודתו תוך שימור נקודות העוצמה שגילה וחיזוק נקודות החולשה.

אני מציג להלן מס' עקרונות לתשאול ותחקיר בטחוני אפקטיבי שיכולים לסייע למתחקר המתחיל:

• השתדל להשתמש בשאלות פתוחות - תאר את, ספר על וכדומה. שאלות אלה מספקות למראיין מידע רב.
• הימנע משאלות "סגורות" - שאלות עליהן ניתן להשיב ב"כן" ו"לא". אלא באם קיים צורך מיוחד לכך.
• הרבה להשתמש בשאלות המספקות מידע התנהגותי - איך נהגת במקרה ש...
• אל תבטיח למרואיין הבטחות שווא - "ספר הכל ובלי קשר לדברים המשרה שלך"..
• אל תופתע ממידע חדש - מעבר למצוין בקורות החיים כאשר המועמד מוסיף מידע, אין להגיב בהפתעה ובכך לשדר למרואיין שהרבה פרטים אינם ידועים למתחקר. סייג לכלל זה הוא במצב בו אנו מעוניינים לעודד את המועמד להמשיך ולמסור פרטים.
• אל תשתמש באיומי סרק - "נדאג שלא תתקבל גם למקומות עבודה אחרים אם לא תספר לי על ההסתבכות שלך במקום העבודה הקודם". איומים אינם אתיים ומטילים כתם על מקום העבודה.
• תן למרואיין לדבר - אל תפסיק את שטף דיבורו, לגבי מרואיינים "פטפטניים ודברנים ללא תקנה" מקד אותם לעניין.
• למד להקשיב - לכל שאלה יש שתי תשובות, זו של המילים וזו של שפת הגוף.
• בקש הסברים - אל תניח הנחות מקדימות, הנשענות, לעיתים, על דעות קדומות.
• הטלת ספק - הטלת הספק הינה ככלי רב משמעות ומרכזי בכל ראיון.
• אתר סתירות בגרסתו - היה קשוב לגרסתו והנח למרואיין להשלים את גרסתו גם לאחר שזיהית סתירה/שקר, קבע אותו על השקר ואז אמת אותו ובקש התייחסותו.

בעידן המודרני כאשר המועמדים לעבודה "עושים שיעורי בית" וחלקם אף עברו הכשרה כיצד להתכונן לראיונות עבודה ולמרכזי הערכה שונים יחד עם הסיכון הגדול שבקבלת עובדים לא ראויים המוסרים נתונים כוזבים ומסתירים פרטים רלוונטיים למקום עבודה, ישנה חשיבות גדולה להתמקצע בביצוע התחקור הביטחוני ואומנות הראיון.
*הכותב הינו מתמחה במניעת עבריינות תעסוקתית וחקירות, יוצא שירות הבטחון הכללי, מומחה לפוליגרף המנהל במשותף עם מר עובד גולן אשר אף לו רקע זהה בתחום החקירות, את "קבוצת לויאליות-מהימנות עובדים ופוליגרף".

מה דינו של עובד שהסתיר עבר פלילי במהלך תחקיר בטחוני?
לאחרונה דן בית הדין האזורי לעבודה בירושלים בעניינו של עובד אשר במהלך התחקיר הביטחוני שנעשה לו לשם קבלתו לתפקיד בקונסוליה האמריקאית הסתיר את העובדה שהינו בעל עבר פלילי. בית הדין הצדיק את פיטורי העובד תוך שלילה מלאה של הפיצויים אשר דרש.
בפסק הדין קבע בית המשפט " לדעתנו, מסירת ידיעה כוזבת במהלך תחקיר ביטחוני מהווה הפרה חמורה של חובת אמון של עובד כלפי מעביד והיא מהווה "עבירה פלילית חמורה" ה"עבירה הפלילית החמורה" היא עבירה של קבלת דבר במרמה.
תעא (י-ם) 1145-07 עזאם חסן קיק ""THE UNITED STATES OF AMERICA

אבטחה דיני עבודה חוק ומשפט באבטחה חירום והמשכיות תפקודית חקירה ותחקור מהימנות מערכי אבטחה ניהול כללי